You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Presidentes de la Cámara Ecuatoriana del Libro

DR. CLAUDIO MENA VILLAMAR 1798-1980
SR. LUIS AULESTIA BUTTINONI 1980-1982
ING. FAUSTO A.  COBA ESTRELLA 1982
SR. ENRIQUE GROSSE - LUEMERN 1982-1984
SR. LENIN IZURIETA GROSS 1984-1986
SR. LUIS AULESTIA BUTTINONI 1986-1988
LCDO. FRANCESC VENDRELL B.  1988-1986
LCDO. LUIS MORA ORTEGA 1989-1990
DR. CLAUDIO MENA VILLAMAR 1990-1992
LCDO. LUIS MORA ORTEGA 1992-1994
ING. FAUSTO A.  COBA ESTRELLA 1994-1996
SRA. ENRIQUETA DE ARIAS 1996-1998
LCDO. LUIS MORA ORTEGA 1998-2000
LCDO. JOSÉ JUNCOSA BLASCO 2000-2002
SR. OSWALDO OBREGÓN ANGUEIRA 2002-2004
ING. FAUSTO A.  COBA ESTRELLA 2004-2006
ING. FAUSTO A.  COBA ESTRELLA 2006-2008
LIC. ANABEL CASTILLO BASTIDAS 2008-2010
LCDO. FABIÁN LUZURIAGA TORRES 2010-2012
ING. VICENTE VELÁSQUEZ GUZMÁN 2012-2014
LCDO. FABIÁN LUZURIAGA TORRES 2014-2017
ING. VICENTE VELÁSQUEZ GUZMÁN 2017-2019